ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานะการการกระจายอำนาจ
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บทสำรวจความเป็นประชาธิปไตรท้องถิ่น ประจำปี 2561 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
จัดระเบียบสังคมและกวดขันวินัยจราจร
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่? 7? ส.ค.?2562? งานป้องกันฯอบต.แม่สูนได้รับมอบหมาย?ให้เข้าร่วม?กับศูนย์ฯอำเภอ? อาทิ?อำเภอฝาง? จนท.ทหาร? สาธารณสุขอำเภอ? จนท.ตำรวจ? ขนส่ง? และฝ่ายปกครองในพื้นที่? ในการจัดระเบียบสังคมและกวดขันวินัยจราจร? ตั้งแต่เวลา?17.00?-18.30?น.? ภายใน?1?ชั่วโมงสามารถ?ตรวจปรับจับ? เมาแล้วขับ? 2? ราย? ไม่คาดเข็มขัดและไม่สวมหมวกอีก? 62? ราย?และ?ท่อดังจำนวน? 4? ราย? #รัดเข็มสวมหมวกงดเมาไร้เสียงดัง? ทำแค่นี้ครับชีวิตปลอดภัย เชื่อมโยง ...
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จะได้สำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้างเพื่อเป้นฐานข้อมุลในการเจ็บเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด