ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
เชื่อมโยง ...
เทศบาลตำบลทับคล้อร่วมลงนามทำข้อตกลง MOU กับสภ.ทับคล้อ บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทับคล้อ โดยนายนพดล โตอุ่น นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ร่วมลงนามทำข้อตกลง MOU กับสภ.ทับคล้อ บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรทับคล้อ ลงนามโดยพันตำรวจเอกธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทับคล้อ กับ เทศบาลตำบลทับคล้อ ลงนามโดยนายนพดล โตอุ่น นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุทเทศบาลตำบลทับคล้อ (ชั้น 2) เชื่อมโยง ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำทับคล้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับคล้อ (ด้านหลัง) เชื่อมโยง ...
โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมด้วยหลากหลายวิธี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมด้วยหลากหลายวิธี (กิจกรรมค่ายคุณธรรม) ให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ เชื่อมโยง ...
เอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยตามนี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด