ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหน้าวัดท่างาม ชุมชนวัดท่างามพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 10 มกราคม พ.
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ถนนปลอดภัย ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด