ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเขาทราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (29/07/2564)
ขอเชิญชวนร่วมบุญบริจาคสิ่งของจำเป็น โรงพยาบาลสนามอำเภอทับคล้อแห่งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลเขาทราย (21/07/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย ห้ามเข้าพื้นที่ โรงพยาบาลสนามอำเภอทับคล้อ แห่งที่ 2 (21/07/2564)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (18/06/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (28/05/2564)
แผ่นพับเชิญชวนผู้สิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. (15/03/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย (11/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย (11/02/2564)
แจ้งผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2504 - 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเดือนพฤศจิกายน นี้ (09/11/2563)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (22/10/2563)