ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยบทความเรื่อง ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ, เรื่อง ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?, เรื่อง ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์, เรื่อง ผมคับข้องใจครับ และเรื่อง ขอวิดีโอการจัดงาน (15/11/2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอประชาสัมพันธ์ #สีบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล #บัตรเลือกนายก อบต. (สีแดง) #บัตรเลือกสมาชิกสภาฯ อบต. (ส.อบต.) (สีน้ำเงิน) #เข้าคูหารับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (04/11/2564)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564” (29/10/2564)
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564” (29/10/2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 (25/10/2564)
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และราษฎรตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (22/10/2564)
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13/10/2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (11/10/2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (10/10/2564)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2564 (08/10/2564)