ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานสถานะการการกระจายอำนาจ (23/12/2562)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27/08/2562)
จัดระเบียบสังคมและกวดขันวินัยจราจร (27/08/2562)
ประชาสัมพันธ์ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน (30/07/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (15/05/2562)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต่างสายงานจากสายงานทั่วไปให้ไปดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (25/03/2562)