ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในสนามกีฬา และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลตากฟ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (23/06/2563)
ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีสภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตากฟ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (05/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (14/01/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยต้นไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 (12/01/2561)