ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (08/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง (08/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งประจำรถบรรทุกขยะ (29/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (22/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (22/06/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (14/06/2564)