ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ โครงการวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (10/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน (06/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) สำหรับศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (05/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันตัวที่ ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (02/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (02/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารให้ผู้เข้ากักกันตัวที่ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (02/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (30/07/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่่ใช่ยา ครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (30/07/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (30/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/07/2564)