ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (25/08/2564)
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ (ลากจูง) เครื่องยนดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ จำนวน 1 เครื่อง (20/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ สำหรับใช้ในโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/08/2564)
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (18/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 9 รายการ (11/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 รายการ (11/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ (11/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 (10/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ โครงการสายใยรักสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2564 (10/08/2564)