ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/09/2564)
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและโยธา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้าและงานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสวนสาธารณะ (08/09/2564)
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 8 รายการ (02/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ เพื่อใช้ในโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้) เพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (26/08/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะติดเชื้อไวรัส ศูนย์กักกันตัว (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลทับคล้อ (25/08/2564)