ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13/01/2565)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (11/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทำปูนขาว สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2565 (11/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดน้ำดื่มแบบแก้ว สำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (04/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ ประจำรถกู้ชีพ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมา (28/12/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/12/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/11/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของเทศบาลตำบลทับคล้อ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โ (26/10/2564)