ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 |  14 |
ประกาศประกวดราคา สอบราคา (ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 6 คัน) (05/02/2563)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่ชำรุด (28/08/2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) (22/08/2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) (22/08/2562)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ ระหว่าง ปีงบประมาณ 2561 (22/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV (05/04/2562)
ประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว (23/01/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)