ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล? โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ? ประจำปี? 2564 (05/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (24/12/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (22/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่รางวัลของโครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (27/10/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการใส่ใจ สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (22/10/2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาส 4 (21/10/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ประจำปี 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/10/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/10/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08/10/2563)
ประกาศผู้ชนะราคาประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เมื่อวัน 19 มกราคม 2563 (20/02/2563)