ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 | 14 | 15 |
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด สำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประ (08/03/2564)
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08/03/2564)
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08/03/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ตราประทับบัตรเลือกตั้งฯ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (05/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา? จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก? ปฏิบัติงานกองการศึกษา? ตำแหน่ง? ครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์? ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน? ประจำปี?งบประมาณ? พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา? จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก? ปฏิบัติงานกองการศึกษา? ตำแหน่ง? ครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์? ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน? ประจำปี?งบประมาณ? พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/03/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (24/02/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (15/02/2564)