ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (14/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (14/06/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ โครงการให้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/04/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเสริมสร้างวินัยจราจร เขตสวมหมวกกันนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/04/2564)