ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเรียนการส (25/03/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (22/03/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด สำหรับการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (19/03/2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19/03/2564)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา คุณลักษณะของพัสดุ และราคากลาง ของการจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน (12/03/2564)
เปิดเผยราคากลางของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (12/03/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (10/03/2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างเหมาบริการสอนฯ ปฏิบัติงานกองการศึกษา (09/03/2564)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด สำหรับโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ประ (08/03/2564)
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08/03/2564)