ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพานบัวพุทธบูชา สำหรับโครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/02/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทางสำหรับ รับ - ส่ง นักแสดงรำพุทธสาวิกาบูชาหลวงพ่อเพชร โครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/02/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทางสำหรับ รับ - ส่ง นักแสดงรำพุทธสาวิกาบูชาหลวงพ่อเพชร โครงการจัดริ้วขบวนแห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/02/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติการณ์ใหม่ (31/01/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายพลาสวูด (กิจกรรมหลักที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลทับคล้อ) เพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/01/2565)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21/01/2565)
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/01/2565)