- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 134-05 ถนนสายบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา ถึงบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทับ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บ้านขุนปอน-ห้วยวอก หมู่ที่ 12 จุดที่ 2 บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 (06/08/2562)