ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 19 ตรอก 2 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 7 ต่อจากบ้างนางแป้น ม.10 โดยวิธีเฉพาเจาะจง (29/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วสแตนเลสบริเวณรอบสระหลวงหน้าศาลเจ้า หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย14 ซอย27-1 ซอย30 ซอย46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/09/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2564) (18/08/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกของ สนง.เทศบาลตำบลเขาทราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 4 (15/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย 6-1 ซอย 10 และซอย 14 ม.1 (15/09/2563)