สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 170/1 ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-447071 โทรสาร 053-447235 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่างๆ 053-447079 E-mail : padad-municipality@hotmail.com Facebook : เทศบาลตำบลป่าแดด ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด