สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ตามมาตรา 7 วรรค 3 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ติดถนนโชตนา (ถนน เชียงใหม่-ฝาง) 400 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ช่องทางการติดต่อ Email : maesoonlocal@gmail.com Fax : 053-346900 Tel : 053-346333 ต่อ - สำนักปลัด 17 - กองคลัง 19 - กองช่าง 22 - กองสาธารณสุข 21 - กองการศึกษา 20 - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 - พัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยว 13 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด