ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง ฯ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริห วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10460 ตารางเมตร องค์ก วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10460 ตารางเมตร องค์การบริหา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาทราย ประ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาทราย ประจำป วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-163 แยกอ่างเก็บน้ำแม่หละ หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,460 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สายทาง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการก่อสร้างหอถังสูง (แทงค์แชมเปญ) หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการก่อสร้างหอถังสูง (แทงค์แชมเปญ) หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 สาย วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 สาย ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.43-113 หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.43-113 หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก 4024-บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก 4024-บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัสห์ติกคอนกรีต สายแยก ๔oณ-บ้าผลาดเหนือหมู่ที่๓ เชื่อมหมูทีดตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยางเอสฟัสห์ติกคอนกรีต สายแยก ๔oณ-บ้าผลาดเหนือหมู่ที่๓ เชื่อมหมูทีดตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลผ.ถ.๔๓๑๑๓ หมู่ที่ ๒๒ บ้านขัยวงษา ตำบลนาทราย อำกอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลผ.ถ.๔๓๑๑๓ หมู่ที่ ๒๒ บ้านขัยวงษา ตำบลนาทราย อำกอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.๔๓-๑๑๓ หมู่ที่ ๒๒ บ้านชัยวงษา ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (23 มี.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.๔๓-๑๑๓ หมู่ที่ ๒๒ บ้านชัยวงษา ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน (23 มี.ค. 63) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ๔๐๒๔ - บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมูที่ ๑๕ ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 มี.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ๔๐๒๔ - บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมูที่ ๑๕ ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 มี.ค. 63) ... อ่านต่อ
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ ชารุด (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 2 จานวน 1 รายการ (20 มี.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ ชารุด (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 2 จานวน 1 รายการ (20 มี.ค. 63) ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ 43-113 หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 มี.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ 43-113 หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 มี.ค. 63) ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก 4024-บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 825.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ด้วยว วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก 4024-บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 825.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว (4 มี.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว (4 มี.ค. 63) ... อ่านต่อ
ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแกม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม (4 มี.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแกม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม (4 มี.ค. 63) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว (14 ก.พ. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว (14 ก.พ. 63) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว (14 ก.พ. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-057 หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว (14 ก.พ. 63) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม (14 ก.พ. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม (14 ก.พ. 63) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม (14 ก.พ.63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 43-149 หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม (14 ก.พ.63) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (3 ก.พ. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (3 ก.พ. 63) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อิงค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อิงค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 ม.10 บ้านแม่หว่างห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (22 ม.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 ม.10 บ้านแม่หว่างห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (22 ม.ค. 63) ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 ม.6 บ้านฮั่ว ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (22 ม.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 ม.6 บ้านฮั่ว ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (22 ม.ค. 63) ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) (21 ม.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) (21 ม.ค. 63) ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ม.4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (14 ม.ค. 63) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ม.4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (14 ม.ค. 63) ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (27 ธ.ค. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (27 ธ.ค. 62) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเด่นทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเด่นทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเด่นทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเด่นทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 62) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (2 ธ.ค. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (2 ธ.ค. 62) ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านหนองบอน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านหนองบอน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านผาลาดเหนือ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านผาลาดเหนือ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านแม่หว่างห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านแม่หว่างห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านเด่นยางมูล ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศพด.บ้านเด่นยางมูล ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (26 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (20 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (20 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 62) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 62) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด