ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายกระจกโค้งนูน ชนิดโพลีคาร์บอเนตขนาด 24 นิ้ว วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการดกษตร จำนวน 6 รายการ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสายสัญญา (fiber optic) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน 400ถุง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตั้งแต่ซอย 2 ถึงถนนสามแยกภาย วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกาอสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลป่าแดดพร้อมระบบไฟส่อง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกาอสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลป่าแดดพร้อมระบบไฟส่อง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตั้งแต่ซอย 2 ถึงถนนสามแยกภาย วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงติดตั้งกล้องวงจรปิดสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จำนวน 50 ผืน และผ้าระบายสีขาว จำนวน 2 ม้วน ผ้าระบายสีเหลืองจำนวน 2 ม้วน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องทำความเย็นรถยนต์ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน กพ-5400 เชียงใหม่ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกโครงการป่าแดดปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกโครงการป่าแดดปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอก 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ประจำปี 2562 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด