ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ห้วยส้ม ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่บ้านเอื้ออาทรสันป่าตอง หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด