ประกาศเทศบาลตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในสนามกีฬา และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลตากฟ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตําบลตากฟ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีสภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตากฟ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด