ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรฯ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรฯ ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แรง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แรง ... อ่านต่อ
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด