ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานรบันทึกข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกองการศึกษา ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด