ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลัก บริเวณข้างถนนพล.4037 เริ่มจากจุดตรวจท่างามถึงซอยบ้านนายมนัส ดาอยู่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาเพื่อเป็นท่อส่งน้ำหลักบริเวณข้างถนนเทพประสิทธิ์ เริ่มจากสะพานวัดโบสถ์ถึงซอยเทพารุ่งเรือง 3 หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ และหมู่ที่ 4 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด