ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางบ้านร่องเคาะ - หัวทุ่ง ลป 4017 (บริเวณบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการระรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด สายทางบ้านร่องเคาะ - หัวทุ่ง ลป 4017 (บริเวณบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด