อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ตามมาตรา 7 วรรค 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด