ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 19 ตรอก 2 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณแยกซอย 7 ต่อจากบ้างนางแป้น ม.10 โดยวิธีเฉพาเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วสแตนเลสบริเวณรอบสระหลวงหน้าศาลเจ้า หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย14 ซอย27-1 ซอย30 ซอย46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2564) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้างฝั่งทิศตะวันออกของ สนง.เทศบาลตำบลเขาทราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 6 ซอย 6-1 ซอย 10 และซอย 14 ม.1 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 4 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหากล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเกาะกลางสี่แยกเขาทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งเสียงตามสาย (ชนิดไร้สาย) จำนวน 1 ระบบ 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 6 จุด วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตร9(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต การวินิจฉัย การอุทธรณ์ คำสั่งฯลฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด