ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด