ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประกาศโครงการที่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ เชื่อมโยง ...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) เชื่อมโยง ...
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด