ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์...กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ ให้เช่าทรัยพ์สินที่ตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ โดยวิธีประมูล
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน ของ อบต.ม่วงคำ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2565
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด