ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 อ่านต่อ ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อ่านต่อ ...
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อ่านต่อ ...
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อ ทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดเเปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อ ทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดเเปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ่านต่อ ...
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด