ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว สมาชิกกิจกรรมกลุ่ม 1 เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวและคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม โครงการเพิ่มสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ช่วงเช้าเป็นกิจกรรม การทำฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการทำหัวเชื้อดินระเบิด วิทยากรโดย คุณสุขคำ แก้วคำ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับกระทรวงสาธารณสุข โดยการประสานงาน ของกรมอนามัยดำ เนินการช่วงแรก ปี พ.ศ. 2555 – 2560 ใน 21 จังหวัด ทั่วประเทศ มีการจัดทำสมุดบันทึกการตรวจเต้านม เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพของ สตรีในการตรวจเต้านมตนเอง และการดูแลเชื่อมโยง ตามระบบบริการสุขภาพ
โครงการธนาคารขยะ Clean Bank
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวรับซื้อขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน ภายใต้โครงการธนาคารขยะ Clean Bank โดยได้รับความสนใจจากพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมนำขยะมาจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมาก
โครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยขม
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวนำพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวและประชาชน ร่วมทำบุญตามโครงการธรรมสัญจร ณ วัดห้วยขม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ และฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ทุกวันธรรมสวนะ (วันพระ)
... อ่านทั้งหมด