การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 38/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด