ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พน้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (หอพ่อบ้าน) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 14 ตำบลม่วงคำ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงทอง หมู่ที่ 17 ซอย 5 ตำบล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 ซอย 4 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ซอย 8 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ หมู่14 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ม.4 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่7 (ถนนสายหลักฝั่งตัวนออก) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(SLAB TYPE) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(SLAB TYPE) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวกล่องลวดตาข่าย วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนวกล่องลวดตาข่าย อบต.ม่วงคำ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบด บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัด บ้านม่วงคำ หมุ่ 1 (ถนนสายแม่ปอน) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (11 กุมภาพันธ์ 2562) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (20 กรกฎาคม 2561) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ซอย 2 ตำบลม่วงคำ (20 กรกฎาคม 2561 ) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลัก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 (ซอย 6 ถึงบ้านสันต้นผึ้งใหม่ (20 กรกฎาคม 2561) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ (20 กรกฎาคม 2561) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ (20 กรกฎาคม 2561) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันขี้เบ้า หมู่ที่ 10 (ถนนสายเลียบคลองชลประทาน (20 กรกฎาคม 2561) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลม่วงคำ (26 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ (26 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (26 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านดงเจริญ (26 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียง (26 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (26 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันมะเหม้า หมู่ที่ 4 ซอย 3 ตำบลม่วงคำ (16 มีนาคม 2561) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายไหล่ทาง บ้านผามวัว หมู่ที่ 3 (16 มีนาคม 2561) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสันมะเหม้า หมู่ที่ 4 ซอย 4 ตำบลม่วงคำ (16 มีนาคม 2561) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันผักแค หมู่ที่ 5 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6 (16 มีนาคม 2561) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายหลัก บ้านสันน้ำบ่อ หมู่ 6 ตำบลม่วงคำ (16 มีนาคม 2561) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงคำ (16 มีนาคม 2561) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้ (07 มีนาคม 2561) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ซอย 1/2 (07 มีนาคม 2561 ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงคำ (26 กุมภาพันธ์ 2561) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงคำ (26 กุมภาพันธ์ 2561 ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงคำ (26 กุมภาพันธ์ 2561) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลม่วงคำ (10 มกราคม 2561 ) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด