ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0014 สายร่องแก-บวกสิบสอง (ช่วงที่1) ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.2-0014 สายร่องแก-บวกสิบสอง (ช่วงที่1) บ้านหัวฝาย หมู่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.2-0014 สายร่องแก-บวกสิบสอง (ช่วงที่1) บ้านหัวฝาย หมู่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.2-0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ บ้านหัวฝาย หมู่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.2-0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ บ้านหัวฝาย หมู่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บุญเรือง ซอย2 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านบุญเรือง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บุญเรือง ซอย2 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านบุญเรือง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนน คสล.หลังวัดบุญเรือง หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนน คสล.หลังวัดบุญเรือง หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยาง ซ 3,5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยาง ซ 3,5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,5 หมู่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศ(ร่าง)ประกาศโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,5 หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ 2564) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ 2564) ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันไดคสล.เเละถนน คสล.บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันไดคสล.เเละถนน คสล.บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ร่างประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ร่างประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน และขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน และขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนน คสล.บริเวณหลัง วัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนน คสล.บริเวณหลัง วัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนนคสล. บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนนคสล. บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ... อ่านต่อ
.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 .ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
เเจ้งยกเลิกประกาศ จ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เเจ้งยกเลิกประกาศ จ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ. 2-0008 สายศรีชุมซอย 1 -ศรีชุม ซอย 2 บ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ. 2-0008 สายศรีชุมซอย 1 -ศรีชุม ซอย 2 บ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.๒ - ๐๐๐๘ สายศรีชุมซอย ๑ - ศรีชุม ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.๒ - ๐๐๐๘ สายศรีชุมซอย ๑ - ศรีชุม ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ... อ่านต่อ
เรื่อง ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุมซอย 1 - ศรีชุม ซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุมซอย 1 - ศรีชุม ซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจะดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุมซอย 1 ศรีชุมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจะดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุมซอย 1 ศรีชุมซอย 2 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒-000๕ สายบุญเกิด-บุญเรือง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 สายบุญเกิด-บุญเรือง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 สายบุญเกิด-บุญเรือง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.ดอกคำใต้ อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.ดอกคำใต้ อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.ดอกคำใต้ อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.ดอกคำใต้ อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศมีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านร่องจว้า ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศมีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านร่องจว้า ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามร่างประกาศและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามร่างประกาศและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สันป่าหมากใต้ ซ 4 หมู่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สันป่าหมากใต้ ซ 4 หมู่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สันป่าหมากใต้ ซ 4 หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม จ.พะเยา วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สันป่าหมากใต้ ซ 4 หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล เเบบเอนกประสงค์ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล เเบบเอนกประสงค์ ... อ่านต่อ
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ... อ่านต่อ
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกเอนกประสงค์ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บุญเกิด ซอย 6 หมู่ 4 บ้านบุญเกิด อ.ดอกตำใต้ จ.พะเยา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บุญเกิด ซอย 6 หมู่ 4 บ้านบุญเกิด อ.ดอกตำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตัดผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตัดผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ตัดผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ตัดผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย6 หมู่4 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย6 หมู่4 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีดับเพลิงสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีดับเพลิงสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้าง ถนน ซ.บ้านนายจันทร์ ภิมุข ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้าง ถนน ซ.บ้านนายจันทร์ ภิมุข ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง หมู่4 บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง หมู่4 บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงป้ายเทศบาลเมืองดอกคำใต้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงป้ายเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ... อ่านต่อ
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง หมู่4 ชุมชนบุญเกิด ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง หมู่4 ชุมชนบุญเกิด ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ซ3 สันกลาง ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสันกลาง ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ซ3 สันกลาง ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสันกลาง ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยจ่าแป๊ก หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสันช้างหิน ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยจ่าแป๊ก หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสันช้างหิน ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางแยกในเขตพื้นที่บุญเกิด ต บุญเกิด อ ดอกคำใต้ จ พะเยา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางแยกในเขตพื้นที่บุญเกิด ต บุญเกิด อ ดอกคำใต้ จ พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลมโชย หมู่ 1 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลมโชย หมู่ 1 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเมืองดอกคำใต้ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเมืองดอกคำใต้ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด