ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด