มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
คำสั่งองค์การบริหารส่นตำบลม่วงคำ ที่ 552/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวเอง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด