นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่2 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่1 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
มาตรการประหยัดพลังงาน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด