ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2 ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540" ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
PEA จัดกิจกรรมตามแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ปี 2563 ณ วัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
PEA จัดกิจกรรมตามแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ปี 2563 ณ วัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเจตน์ เพ็ชรน้อย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 ร่วมกับ กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงาน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย ให้กับชาวบ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 3 ณ วัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ประจำปี 2563 ตามแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย แจ้งช่องทางใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พร้อมให้บริการโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของมิเตอร์ให้ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ภายให้โครงการ PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปันลดโลกร้อน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
กฟจ.ปทุมธานี 2 คณะทำงานศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ กฟจ.ปทุมธานี2 และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
กฟจ.ปทุมธานี 2 ประชุมติดตามงานประจำเดืนอ เมษายน 2563 โดยมีวาระของศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปทุมธานี2 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์ พรบ.ข่าวสาร เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด