ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม PEA ธัญบุรี ปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2564
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี นำผู้บริหาร พนักงานและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม PEA ธัญบุรี ปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญบุรีเข้าร่วมรับมอบน้ำดื่ม , หน้ากาอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงาน ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป ภาพ/ข่าว : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี อ่านต่อ ...
กฟอ.ธัญบุรี ดำเนินงานปลูกต้นไม้ ตามโครงการ PEA GO GREEืN
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด PEA SHOP (สาขาห้าง Big C คลอง6 )
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด PEA SHOP (สาขาห้าง Big C คลอง6 ) จากเดิมทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. เป็นเวลา 09.00-16.30 น. ครับ อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานแต่ละหมวด จาก กฟอ.หนองแค
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายจักรพล สันติยานนท์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานแต่ละหมวด จาก กฟอ.หนองแค เข้าศึกษาดูงานโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากการเห็นสถานที่จริง และพูดคุยซักถามกันในประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมธัญญบูรี 1 อาคาร LED 2 กฟอ.ธัญบุรี ภาพ/ข่าว : แผนกวิศวกรรมและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรีรับการตรวจประเมินและให้การรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว(Green Office) ระดับประเทศ “โครงการพัฒนาสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นสำนักงานสีเขียว(Green Office)" ประจำปี 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายจักรพล สันติยานนท์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี รับการตรวจประเมินและให้การรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว(Green Office) ระดับประเทศ “โครงการพัฒนาสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นสำนักงานสีเขียว(Green Office)"ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการจาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าตรวจประเมิน และให้การรับรองสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมธัญญูบูรี ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี
... อ่านทั้งหมด