ข่าวประชาสัมพันธ์
PEAให้การต้อนรับชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
PEAให้การต้อนรับชมรมฑูตอารยสถาปัตย์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อ่านต่อ ...
PEAสนับสนุนน้ำดื่มชื่นใจ ในกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาบริเวณตลาดริมน้ำ ไนท์บาร์ซาร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
PEAสนับสนุนน้ำดื่มชื่นใจ ในกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาบริเวณตลาดริมน้ำ ไนท์บาร์ซาร์ อ่านต่อ ...
PEAพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
PEAพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 อ่านต่อ ...
ข้อ 5.2 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
ข้อ 5.2 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. อ่านต่อ ...
PEAพิษณุโลก จัดโครงการ PEAใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
PEAพิษณุโลก จัดโครงการ PEAใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด