ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เผยสถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่และจัดเก็บภาษีรถในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญิญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญิญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านต่อ ...
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
บทความเรื่อง อยากรู้เรื่องเงินในโรงเรียน,ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม?,เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ,อยากรู้ความเห็นฝ่ายกฎหมายให้ขยายสัญญา,ขอข้อมูลไปฟ้องให้ยูเทิร์นที่อื่น อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง ใครมีสิทธิ, ปีหน้าผมจะไปติว, โดนร้อง เพราะไปเผาศพ, ทำบุญค่าไฟฟ้า, นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด