ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง ใครมีสิทธิ, ปีหน้าผมจะไปติว, โดนร้อง เพราะไปเผาศพ, ทำบุญค่าไฟฟ้า, นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง ใครมีสิทธิ, ปีหน้าผมจะไปติว, โดนร้องเพราะไปเผาศพ, ทำบุญค่าไฟฟ้า และนึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง ไปสร้างที่อื่นเถอะ, ไม่ต้องปิดหรอกครับ, เรื่องเกิดจากขยะ, ผมเข้าบ้านไม่ได้, อยากเก็บเรื่องของตัวเอง อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ,รอไปก่อนนะ,ผมอยากได้ทั้งหมด,กรรมการวินิจฉัยไม่เกี่ยว,ขอไปทำอะไร,ให้เท่านี้ พอนะ,ไม่ต้องปิดหรอกครับ,ไม่น่าทำเลย,ผมมีสิทธิ์ไหมครับ,บ้านผมจะพังไหม อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง จัดแล้วได้อะไร,หนูกินไม่อิ่ม,หาคนรับผิดชอบ,เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด,ขอผมพูดบ้าง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด