ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
PEA ปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน /ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี นำคณะ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี (low brightness)พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคใส่ “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณหน้าสำนักงาน PEA จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
PEA ปทุมธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
PEA ปทุมธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน /ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี นำคณะ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระหัว และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคาร ๒ ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
PEA ปทุมธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
PEA ปทุมธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.29 น. นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน /ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี นำคณะ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้ว แบ่งปัน" โดยมอบ หน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) แก่ประชาชน และนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคใส่ “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณหน้าสำนักงาน PEA จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในการนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ ...
PEA ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ เดือน เมษายน 2563
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
PEA ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ เดือน เมษายน 2563 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ : https://checkbill.pea.co.th
PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับ"บ้านอยู่อาศัย"
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับ"บ้านอยู่อาศัย" มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับ"บ้านอยู่อาศัย" ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 และ 1.1.2 โดยท่านสามารถดูประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า สังเกตได้จาก ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เลข 3 ตัวเลขแรก ในช่อง -ประเภท(Type)- - กรณีที่ขึ้นต้น ด้วย 111 ใช้ไฟฟ้า "ฟรี 3 เดือน"(มีนาคม-พฤษภาคม 2563) รวมทั้งค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน และภาษีมูลค่าเพิ่ม - กรณีที่ขึ้นต้นด้วย 112 และ 12 ให้ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน "กุมภาพันธ์" เป็น"หน่วยเดือนฐาน"สำหรับคิดค่าไฟฟ้า โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 1. กรณีที่น้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน...คิดหน่วยตามจริง 2. กรณีไม่เกิน 800 หน่วย...คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน(ก.พ.63) 3. กรณีเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย...คิดหน่วย=[หน่วยเดือนฐาน(ก.พ.63) + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)] 4. กรณีเกิน 3,000 หน่วย...คิดหน่วย=[หน่วยเดือนฐาน(ก.พ.63) + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)] **สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%** โดยวิธีการดูใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน : ให้ดูในช่อง ประจำเดือน เช่น 02/2563 คือ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 **กรณีที่มีการชำระเงินตามรอบบิล ในเดือน มีนาคม และ เมษายน ไปแล้ว** - ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1.1 1.1.2 และ 1.2 กฟภ. จะจ่ายคืนเงิน "โดยหักคืนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในบิลเดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป" **การชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเดือน เมษายน 2563** - กฟภ. ประกาศ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าบิลเดือน เมษายน 2563 เริ่มชำระได้ทุกช่องทาง ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นยอดเงินที่ปรับตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ กฟภ. ยังไม่เปิดรับชำระเงินที่เคาเตอร์ และไม่มีการตัดกระเเสไฟฟ้า - กฟภ. ไม่มีการพิมพ์บิลใหม่ ท่านสามารถใช้บิลเดิมได้ โดยระบบจะปรับยอดชำระ ให้เป็นยอดใหม่ตามมาตรการ โดยจะแจ้งค่าไฟฟ้าใหม่ผ่าน SMS(เฉพาะที่มีหมายเลขโทรศัพท์) และสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้เองผ่าน PEA Smart Plus/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ หรือ PEA Call Center 1129 - สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครดิต จากเดิมระบบฯจะตัดบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต ทุกวันที่ 6 และวันที่ 11 ของเดือน ซึ่งจะถูกเลื่อนไปตัดครั้้งเดียวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยยอดเงินที่ปรับปรุงตามมาตรการแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ กฟภ. ประกาศให้ชะลอการชำระเงินในเดือน เมษายน 2563 นี้ ทาง กฟภ. ไม่มีนโยบายให้ตัดกระเเสไฟฟ้า ในช่วงการระบาดของ COVID-19 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์: 02-581-7627 (เวลาทำการ) ท้ายนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อชี้เเจงเพิ่มเติมจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้รับทราบต่อไป
... อ่านทั้งหมด