ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และเยี่ยมชม Front office วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี ร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ ชั้น 1 อาคาร 3 กฟก.1 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมี นางประไพ จิรธนี รองผู้อำนวยการบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เป็นประธาน
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า อ่านต่อ ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานด้านบริการศูนย์ราชการสะดวก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันนี้ (10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.) นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานด้านบริการศูนย์ราชการสะดวก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และพนักงานให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี สืบเนื่องจาก ปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC และในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ได้ครบกำหนดการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน GECC จากเอกสารการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการติดต่อขอใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
PEA ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายกสมาคมคนตาบอดเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ห้วยแก้ว นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า โดยมีนายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี นายกสมาคมคนตาบอดพร้อมด้วยผู้พิการทางสายตา ผู้พิการขา และผู้พิการทางการได้ยิน ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมไว้สำหรับผู้พิการ เช่น ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ สัญญาณกริ่งเรียกขอความช่วยเหลือ ทางลาด ห้องน้ำ เก้าอี้นั่งพักคอย ที่จอดรถเข็นสำหรับผู้พิการ เครื่องวัดความดัน ทางหนีไฟ สัญญาณภาพและเสียง บริการแว่นสายตา กาแฟ น้ำดื่ม และอื่นๆ พร้อมกันนี้ ทางคณะได้ให้ความชื่นชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการให้บริการและความใส่ใจผู้พิการ อย่างดีเยี่ยม
... อ่านทั้งหมด