ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540"
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมี นางประไพ จิรธนี รองผู้อำนวยการบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เป็นประธานในการประชุม
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด