ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.ปราจีนบุรี - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย PIC ชำรุด เป็นสาย SAC ฟีดเดอร์ 10 ปจ.1 แยกวัดสง่างาม - เขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ (24/04/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ประปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากคลองโพธิ์เย็น - หน้า อบต บางปลาร้า (19/04/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง-ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากหน้า อบต.บางปลาร้า - คลองชวดช้างตาย (16/04/2563)
ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากแยกวังกุ้ง - คลองโพธิ์เย็น (09/04/2563)
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานพัสดุ พร้อมรั้วประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ (17/02/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานพัสดุ พร้อมรั้วประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ (07/01/2563)
ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานพัสดุ พร้อมรั้วประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ (12/12/2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ ในการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ปี 2562 (06/03/2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเทลานคอนกรีตภายในบริเวณ กฟจ.ปราจีนบุรี (04/03/2562)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (23/01/2561)